Explorace

Explorace

Explorace Games Hai semua. Ini adalah explorace games yang pernah digunakan di AsiaCamp. Games ini dipecahkan kepada 14 tugasan. Setiap tugasan memiliki objektif dan cara melaksanakannya. Organizer boleh memilih sendiri untuk melakukan aktiviti explorace dengan cara...