Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad Ibni Abdullah SAW, ahli keluarganya yang suci serta para sahabat baginda yang terpilih.

Alhamdulillah, saya Nor Rafidah Binti Jamil mengucapkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan keizinan, rahmat dan hidayah-Nya membolehkan saya menamatkan program latihan industri dengan jayanya dan menyiapkan penulisan laporan ini. Dalam menyiapkan laporan industri ini, saya perlu mencari maklumat, pengalaman, nasihat, tunjuk ajar daripada mereka yang sudi membantu saya secara langsung dan secara tidak langsung. Dengan bantuan yang saya perolehi, dapatlah saya menyiapkan laporan ini dengan sebaik mungkin.

 

Baca lanjut di sini :